Cuma, Eylül 18, 2020
Gündem

Sağlık’ta Şiddete Karşı 15 Mart’ta Beyaz Mitinge

Sağlık meslek örgütleri Ankara’da yaptıkları basın toplantısıyla sağlıkta şiddetin son bulması talebiyle 15 Mart’ta Ankara’da yapılacak merkezi mitinge (Beyaz Miting) çağrı yaptılar

Sağlık alanında şiddet özellikle son on yılda ülkemizde gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sağlık çalışanlarının şiddet nedeniyle yaşamlarını yitirmeleri üzerine sağlık çalışanları arasında iş stresiyle birlikte büyük ölçüde üzüntüye, öfkeye ve tedirginliğe ayrıca güvensiz bir çalışma ortamına yol açıyor. Beyaz kod verilerine göre sağlık kuruluşlarında şiddet en çok devlet hastanelerinde (%44,4), en çok hekimlere karşı (%56,1) ve en çok polikliniklerde (%33,7) meydana gelmiştir. Dünyada şiddet kurbanları olarak ilk sırada hemşireler ve acil servis çalışanları olduğu halde, ülkemizde hekimlerin olduğu bilinmektedir. Dünyada şiddet ağırlıklı olarak acil servislerde, psikiyatri ve geriatri kliniklerinde ortaya çıktığı halde, ülkemizde rutin polikliniklerde gözlenmektedir. Ve ülkemizde sağlık alanında şiddetin büyük oranda kamu sağlık kuruluşlarında yaşanması da ayrıca tartışılması gereken önemli bir konu başlığıdır.

Bu yaşananlardan dolayı tahammül edilemez boyuta gelen sağlıkta şiddetin önlenmesi adına 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da “Büyük Beyaz Miting” düzenleme hazırlığı başlatıldı.

Türk Tabipleri Birliği olarak bundan 6 yıl önce “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Tasarısı” hazırlayarak TBMM’ye ve siyasi partilere ilettiklerini hatırlatarak, Hükümet’in ve Sağlık Bakanlığı’nın TTB’nin bu talebini ve önerisini görmezlikten geldiğini kaydetti.

TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği  talepler :

-“sağlıkta şiddet yasa tasarısı” Meclis tarafından hemen yasalaştırılsın.

 -Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin.

 -Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin.

-Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin. 

-Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin.

Talebimize yanıt verilmezse 17 Nisan’da iş bırakacakları söylendi.

Erdinç YILMAZ
Merhaba! Benim adım Erdinç. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğrencisiyim. Eylül 1995 yılı Malatya doğumluyum. Boş zamanlarımda kendimi teknoloji, spor, sinema ve tiyatro gibi alanlarında geliştirmeye çalışıyorum. Hobi olarak kitap okuyup, kendi hayatımın kesitlerinden oluşan videolar ve fotoğraflar çekiyor, ülkeleri, illeri kasabaları, köyleri geziyor, yazılım ve yabancı dil öğreniyorum.

Bir cevap yazın