Pazar, Kasım 22, 2020
Gündem

Üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi yarın başlıyor

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda, yarın üniversitelerde uzaktan eğitim süreci başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısı ile yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için 18 Mart’taki Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında bazı kararlar alınmıştı.

Bu kapsamda yükseköğretim kurumlarınca her düzeydeki programda yer alan derslerin teorik kısımları, gerekli altyapı ve yetkinlik var ise yarından itibaren uzaktan öğretimle yürütülebilecek. Derslerin uygulamalı kısımları için de, belirlenen zamanda her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak eğitim verilebilecek.

Ülke genelindeki 207 yükseköğretim kurumunun 123’ünün bünyesinde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunuyor.

“Öğrenme Yönetim Sistemi” bulunmayan ya da yetersiz olan üniversitelerin ihtiyaçları, geçen hafta itibarıyla YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle iş birliği içinde giderilmeye çalışıldı.

Bu üniversitelere Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversiteleri ilk sırada olmak üzere diğer üniversiteler tarafından destek sağlandı.

Altyapı eksiklikleri tamamlanan üniversiteler ya UZEM’ler aracılığı ile ya da kendi olanaklarıyla dijital platformlar üzerinden bu hafta başlayacak eğitimleri yürütecek.

Ders içerikleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanabileceği gibi bir başka üniversitede verilen aynı içerikteki dersin kullanılabilmesi de mümkün olacak.

YÖK, başta Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin dijital ders havuzlarını önümüzdeki haftadan itibaren YÖK bünyesinde oluşturulan YÖK-Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen ara yüzle erişime açacak. Diğer üniversitelerin dijital ders malzemeleri de zamanla YÖK tarafından değerlendirilerek bu havuza eklenecek ve havuz sürekli geliştirilip zenginleştirilecek.

Öğretim elemanlarına “dijital eğitim” dersi

Bu süreçte dijital ortamda uzaktan öğretim yapma ve içerik hazırlama konusunda karşılaşılabilecek zorluklar göz önüne alınarak, YÖK’ün koordinasyonunda, bu konu da eğitim almak isteyen öğretim elemanlarına Anadolu Üniversitesi tarafından çevrim içi olarak “Dijital Eğitim Ortamlarına Giriş” dersi verilecek. Bu ders YÖK tarafından hazırlanan ara % “Dijital Eğitim Dersleri” başlığı altında yer alacak. Bunun yanında yükseköğretim kurumları isterlerse bünyelerindeki merkezler aracılığı ile da kendi öğretim elemanları için eğitimler düzenleyebilecek veya diğer üniversitelerden bu eğitimi aldırabilecek.

Uzaktan eğitim için yüksek okul öğrencilerine internet

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak hedefiyle TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak derslerin yayınlanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor. YÖK, yüksek okul öğrencilerine belli bir internet kotası tanımlanması için bazı servis sağlayıcılarıyla da görüşme yürütüyor.

Yükseköğretim kurumları, örgün eğitim programlarındaki bütün derslerde eş zamanlı olarak ya da eş zaman olmadan uzaktan eğitim yöntemlerini kullanabilecek. Sınavlar ve öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar, ilgili programın öğrenme kazanımları ve sonraki süreçlerde yaşanabilecek ihtilaflar ve denetlemeler de göz önünde bulundurularak yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca belirlenen “hukuki perspektiften şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler” doğrultusunda yürütülecek. Bu kararlar, halen yürürlükteki “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında, Yükseköğretim Kurulundan gerekli izin alınarak açılmış ve sürdürülen “Uzaktan Eğitim Programları’nın yüz yüze eğitim kısımları” için de geçerli olacak. Söz konusu usul ve esasların bu kararlara aykırı hükümleri, koronavirüsle mücadele süresince uygulanmayacak.

Telafi için yaz okulu uygulanabilir

Yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yöntemi ile verilemeyen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait derslerin telafisi için her bir programa göre yoğunlaştırılmış akademik takvim oluşturularak, Kovid-19 sonrasında yaz öğretimi uygulanabilecek.

Lisans üstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, rektörlüklerce gerekli altyapının oluşturulması ve “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki perspektiften denetlenebilir olma” koşulunu sağlaması kaydıyla dijital ortamda da yapılabilecek.

Yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları, uzaktan öğretimle ilgili her çeşit tedbir ve uygulamalarında, engelli öğrencilerin engel durumunu mümkün olduğunca dikkate alacak.

Bir cevap yazın